Medicinski fakultet
Projekat Ljudi Gradovi Dogadjaji Pitanja Forum Home Kontakt Linkovi EnglishProjektni tim

Vesna Bjegović
Koordinator Projekta. Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Institut za socijalnu medicinu.
email: bjegov@eunet.yu

Zorica Terzić
Zamenik koordinatora Projekta. Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Institut za socijalnu medicinu.
email: vlazo970@yahoo.com

Slavenka Janković
Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za epidemiologiju.
email: slavenka@eunet.yu

Milena Šantric-Milićević
Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za socijalnu medicinu.
email: msantric@med.bg.ac.yu

Sandra Grujičić
Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za epidemiologiju.
email: sandragru@eunet.yu
Bosiljka Đikanović
Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za socijalnu medicinu.
email: boss@bitsyu.net
Nataša Maksimović
Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za epidemiologiju.
email: natamax@eunet.yu

Radmila Vukić
Sekretar Instituta za socijalnu medicinu.
email: rvukic@eunet.yu

Ilija Kocev
Student Elrktrotehničkog fakulteta u Beogradu. Webmaster i dizajner sajta projekta.
email: ikocev@eunet.yu

Ulrich Laaser
Profesor fakulteta Zdravstvenih nauka i Škole javnog zdravlja Univerziteta u Bilefeldu, Nemačka.
gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
email: ulrich.laaser@uni-bielefeld.de

Snežana Simić
Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za socijalnu medicinu.
email: snezanas@eunet.yu
Vuk Stambolović
Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za socijalnu medicinu.
email: vstambol@sbb.co.yu
Dejana Vuković
Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za socijalnu medicinu.
email: dvukovic@med.bg.ac.yu

Jelena Marinković
Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za medicinsku statistiku i informatiku.
email: jmarinkovic@med.bg.ac.yu

Nikola Kocev
Magistar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Institut za medicinsku statistiku i informatiku.
email: nkocev@eunet.yu
Aleksandra Jović
Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Institut za socijalnu medicinu.
email: aljvranes@yahoo.co.uk
Dončo Donev
Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju.
Institut za socijalnu medicinu.
email: donev@freemail.org.mk
Dragana Grbić
Specijalista socijalne medicine.
email: draganag@panet.co.yu

Ivana Inđić
Tehnička podrška projekta.
Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta
u Beogradu.

Slavica Aleksić
Tehnička podrška projekta.
Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta
u Beogradu.


PROJEKAT
| LJUDI | GRADOVI | DOGAĐAJI | PITANJA | FORUM
POČETNA STRANA | KONTAKT | LINKOVI | ENGLISH


.
Fond za otvoreno drustvo Medicinski fakultet